Projekat “Jačanje uloge žena u promociji mira i saradnje u regionu Zapadnog Balkana kroz izgradnju kapaciteta i obrazovanje” CeP realizuje se u saradnji sa regionalnim nevladinim organizacijama, i to dvije partnerske organizacije iz Srbije Partnerske organizacije iz Srbije: Centar za biopolitičko obrazovanje, BIOPOLIS i Udruženje LIGHT, kao i sa jednim partnerom iz Bosne i Hercegovine: Centar za psihološku podršku SENSUS, Bosna i Hercegovina.

Projekat u trajanju od 6 mjeseci podržan je od strane Fonda za Zapadni Balkan, sa sjedištem u Tirani. Opšti cilj projekta je doprinos regionalnoj saradnji i jačanje regionalne kohezije u regionu Zapadnog Balkana. Osim, toga specifični cilj projekta je da doprinese jačanju ženskog aktivizma i učešću žena u procesu pomirenja u regionu Zapadnog Balkana kroz saradnju i edukaciju.

jacanje_uloge-zena-GEMINI_Centar_za_podrsku_lokalnog_regionalnog_razvoja

Ključne aktivnosti na projektu obuhvatiće pripremu radova na sledeće teme: Rodni koncepti: razumijevanje rodnih uloga, njihove internalizacije i mjesta u društvenom okruženju; Žene kao donosioci odluka: istorijski i sociološki aspekti žena u donošenju odluka, istraživanje uloge žene u društvu i politici; Prepreke za vidljivost i učešće žena: istraživanje izazova i identifikovanje strategija za rušenje barijera i efikasno učešće u društvenom životu; Žene kao nosioci interkulturnih vrednosti: istorijski, sociološki i psihološki aspekti interkulturne i regionalne saradnje, uloga žene u uspostavljanju i nošenju interkulturnih vrednosti; Žene i obrazovanje – Kako obrazovanje sažima žene.

Na Regionalnoj konferenciji koja je planirana u proljeće 2021. godine učestvovaće preko 50 žena iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Sjeverne Makedonije i Kosova.