Vrijeme trajanja: 2020 – 2022
 
Donator: Program Erasmus+ Capacity Building Youth – Western Balkans

Projekat “Unaprijeđenje ženskog socijalnog preduzetništva” čiji je skraćeni naziv “GEMINI – GEnerating FeMale SocIal EntrepreNeurshIp” zajednički realizuju partneri iz Albanije, Grčke, Mađarske, Poljske, Luksemburga, Španije, Slovenije, Bosne I Hercegovine, Turske i Crne Gore, a finansira se kroz program Erasmus+.

Opšti cilj projekta GEMINI je promocija socijalnog preduzetništva i digitalnih inovacija među primarnom ciljnom grupom koju čine mlade žene.

Specifični ciljevi ovog projekta su da olakša, edukuje, podrži i osnaži žene u socijalnom preduzetništvu i digitalnim inovacijama, kako bi stekle znanja o osnovama poslovanja, usvojile alate za upravljanje finansijama i troškovima u vođenju biznisa. Projekat ima za cilj kreiranje simulatora poslovanja na mreži koji omogućava korisnicima da pristupe informacijama o socijalnom preduzetništvu i prostoru za razmjenu ideja i pristup mogućim investitorima.

GEMINI_Centar_za_podrsku_lokalnog_regionalnog_razvoja

Ciljevi GEMINI projekta su:

  • razvijati ženske vještine i kompetencije u poslovnom okruženju;
  • izgraditi kapacitete partnerskih organizacija u ovoj oblasti;
  • poboljšati kvalitet i efikasnost obrazovanja i obuke za žene koje su zainteresovane da postanu preduzetnice;
  • promovisanje jednakosti i jednakih prava žena na poslovnom polju;
  • ojačati kreativnost i inovacije, uključujući preduzetništvo, na svim nivoima obrazovanja i obuke;
  • podržati žene u razvoju preduzetničkih i kreiranja novih preduzeća kao alata za borbu protiv nezaposlenosti mladih;
  • stvoriti prostor za razmjenu znanja i razmjenu iskustava i dobrih praksi u oblasti preduzetničkog učenja frmalnim i neformalnim edukatorima;
  • stimulisati koncept međunarodne i međusektorske saradnje u oblasti preduzetničkog učenja;
  • promocija digitalnih inovacija u poslovanju.

Ostvareni rezultati: Razmjenjena praktičnia preduzetnička iskustava u obrazovanju, obuci i radu sa mladima među zemljama partnerima, Poboljšana postignuća mladih ljudi sa niskim osnovnim vještinama, Prnmovisana društvena uključenost i blagostanje mladih, Unaprijeđene ženske vještine i kompetencije u biznis sektoru, Unaprijedjeni kapaciteti partnerskih organizacija u ovoj oblasti, Poboljšan kvalitet i efektivnost obrazovanja i obuke koja se pruža ženama koje su zainteresovane da postanu preduzetnice, Promovisana jednakost i jednaka prava žena u poslovnoj oblasti.

Vrijednost projekta: 140.600,56 EUR