2021

Akcija mladih za zajedničke evropske vrijednosti – EUVALUE

EUVALUE_Centar_za_podrsku_lokalnog_regionalnog_razvoja

EUVALUE projekat nastoji da podstakne politički angažman mladih ljudi kao i sve vrste aktivnosti koje imaju za cilj da vrše uticaj na politike i politiku, kako se vode institucije i kako se donose odluke.

Sport na otvorenom za sve - OPEN

OPENAIRSPORT_Centar_za_podrsku_lokalnog_regionalnog_razvoja

NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja iz Herceg Novog učestvuje na projektu pod nazivom “Sport na otvorenom za sve” čiji je skraćeni naziv “OPEN”, a koji se finansira kroz Erasmus+ Program za Sport.

Unaprijeđenje ženskog socijalnog preduzetništva – GEMINI

GEMINI_Centar_za_podrsku_lokalnog_regionalnog_razvoja

Projekat “Unaprijeđenje ženskog socijalnog preduzetništva” čiji je skraćeni naziv “GEMINI – GEnerating FeMale SocIal EntrepreNeurshIp” zajednički realizuju partneri iz Albanije, Grčke, Mađarske, Poljske, Luksemburga, Španije, Slovenije, Bosne I Hercegovine, Turske i Crne Gore, a finansira se kroz program Erasmus+.

Evropski Zeleni dogovor - DEAL4YOU

Evropski-Zeleni-dogovor-DEAL4YOU

Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja dobitnik je projekta pod nazivom “Evropski zeleni dogovor – DEAL4YOU”, a koji će realizovati u saradnji sa brojenim partnerima iz zemalja kandidata I zemalja članica Evropske unije, po pokroviteljstvom Program Evropa za građane.

2020

Jačanje uloge žena u promociji mira i saradnje u regionu Zapadnog Balkana kroz izgradnju kapaciteta i obrazovanje

jacanje_uloge-zena-GEMINI_Centar_za_podrsku_lokalnog_regionalnog_razvoja

Projekat “Jačanje uloge žena u promociji mira i saradnje u regionu Zapadnog Balkana kroz izgradnju kapaciteta i obrazovanje” CeP realizuje se u saradnji sa regionalnim nevladinim organizacijama, i to dvije partnerske organizacije iz Srbije Partnerske organizacije iz Srbije: Centar za biopolitičko obrazovanje, BIOPOLIS i Udruženje LIGHT, kao i sa jednim partnerom iz Bosne i Hercegovine: Centar za psihološku podršku SENSUS, Bosna i Hercegovina.

Jačanje razvoja zajednice kroz saradnju svih lokalnih aktera

Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja je na Konkursu Opštine za Raspodijelu sredstva NVO 2019. konkurisao projektom “Jačanje razvoja zajednice kroz saradnju svih lokalnih aktera” sa budžetom od 10.115,00 €. Na Konkusu je odobreni projekat podržan sa 2.115,00 €.

2019

Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama

Koalicija-protiv-vrsnjackog-nasilja-u-crnogorskim-skolama-2019

Dvogodišnji projekat „Koalicija protiv vršnjačkog nasilja!“ je započeo u martu 2018., koji je okupio partnere na projektu Udruženje Roditelji, NVO Juventas, Nacionalna Unija srednjoškolaca Crne Gore i Centar za lokalni i regionalni dazvoj (CeP), u finansiran je uz podršku Delegacije evropske unije u Crnoj Gori.

Evropske vrijednosti za rast i razvoj

Evropske-vrijednosti-za-rast-i-razvoj

CeP je tokom 2019. godine bio korisnik lokalne subvencije Njemačke kancelarije za međunarodnu saradnju, GIZ iz Sarajeva za projekt pod nazivom “Evropske vrijednosti za rast i razvoj” koji je realizovan u saradnji sa muzičarem i komozitorom Antonijem Pušićem (Rambo Amadeus) kroz koji je i nastala pjesma i spot za numeru “Evrointegracije”.

2018

Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama

Koalicija-protiv-vrsnjackog-nasilja-u-crnogorskim-skolama

Dvogodišnji projekat „Koalicija protiv vršnjačkog nasilja!“ je započeo u martu 2018., koji je okupio partnere na projektu Udruženje Roditelji, NVO Juventas, Nacionalna Unija srednjoškolaca Crne Gore i Centar za lokalni i regionalni dazvoj (CeP), a finasiran je od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

2017

Popularizacija i unaprijeđenje kvaliteteta domaćih stručnih kadrova u oblasti turizma i ugostiteljstva

food-and-beverage-akademija

Projekat “Unaprijeđenje kvaliteteta domaćih stručnih kadrova u oblasti turizma i ugostiteljstva” realizovan je u cilju pružanja podrške smanjenju broja nezaposlenosti mladih u Crnoj Gori, kroz organizaciju dva modula obuka za jačanje kapaciteta mladih u oblasti ugostiteljstva

2016

Food&Beverage Akademija

food-and-beverage-akademija

U cilju pružanja podrške smanjenju broja nezaposlenosti mladih u Crnoj Gori, Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja – CeP realizuje projekat pod nazivom Food&Beverage Akademija koji ima za cilj da unaprijedi nivo znanja i vještina mladih za rad na području upravljanja ponudom hrane i pića.