Period realizacije: 2018 – 2020

Donator: Evropska unija

Projekat „Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama“ zajednički sprovode Udruženje roditelji, NVO Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore i Centar za promociju lokalnog i reginalnog razvoja (CEP), sa Ministarstvom prosvjete kao pridruženim partnerom.

Glavni cilj projekta je: Razvoj kapaciteta i odgovora u stvaranju zaštitnih mehanizama od vršnjačkog nasilja za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori.

Koalicija-protiv-vrsnjackog-nasilja-u-crnogorskim-skolama-2019

Specifični cilj je ostvaren kroz brojne aktivnosti, grupisane u relevantne Skupove aktivnosti, od kojih svaki vodi ka ostvarenju jednog od šest Rezultata predviđenih projektnih predlogom:

  • Procjenjeni institucionalni mehanizmi za prevenciju vršnjačkog nasilja i socijalnih servisa koji se nude učenicima.
  • Pripremljeni i zagovaran Nacionalni plan za prevenciju vršnjačkog nasilja i relevantnih podzakonskih akata.
  • Unaprijeđen kvalitet lokalnih politika i socijalnih servisa za žrtve/počinioce vršnjačkog nasilja, kroz zajedničku koaliciju lokalnih uprava, roditeljskih/ učeničkih udruženja i u 3 pilot opštine.
  • Unaprijeđen opšti sistem i servisi za zaštitu djece i mladih u školama, uključujući servise za djecu sa socijalno neprilagođenih ponašanjem.
  • Unaprijeđeni kapaciteti OCD u odnosu na vršnjačko nasilje kroz subgrantove i obuke.
  • Podignuta svijest učenika i roditelja o posljedicama vršnjačkog nasilja.
  • Direktne ciljne grupe projekta su: relevntne državne i lokalne institucije (uglavnom one zadužene za implementaciju edukativnih, socijalnih i bezbjednosnih politika), lokalne NVO, učenici osnovnih i srednjih škola, nastavnici i roditelji. Projekat ima za cilj ne samo da podigne nivo saradnje među ovim ciljnim grupama kroz zajednički rad na ovoj važnoj temi, već i da unaprijedi njihove kapacitete kako bi bili sposobni da reaguju na ovaj i druge važne problem u društvu na kvalitetan i održiv način.

Indirektne ciljne grupe projekta su mediji i građani Crne Gore, kojima će projekat biti približen kroz kampanje podizanja svijesti, preko interneta, društvenih mreža i u direktnom kontaktu.