DEMOKRATIJA

Program DEMOKRATIJA je zamišljen kao dio neformalnog građanskog obrazovanja za djecu i mlade, a realizuju po uzornu na program Barbare Pramer na tri teme – „Demokratija i parlament“, „Evropska unija“ i „Ljudska prava“, u okviru kojih se stiču znanja o parlamentarnoj demokratiji, donošenju i primjeni zakona, aktivnim građanima, vrijednostima i istorijatu Evropske unije i univerzalnim principima pretočenim u ljudska i dječija prava.

 

demokratija
obrazovanje-i-kultura-progam-centar-za-podrsku

OBRAZOVANJE I KULTURA

Program Obrazovanje i Kultura ima za cilj da pruži kvalitetnu i stručnu podršku pojedincima, organizacija, institucijama i drugim akterima društvenih procesa aktivno uključivanje u okvir obrazovne politike Evropske unije koji daje brojne mogućnosti: obezbjeđuje cjeloživotnog učenja; dugoročnu mobilnost; kvalitet i efikasnost obrazovanja i obuke; povećanje kvaliteta i efikasnosti obrazovanja; osposobljavanje u skladu s novim zahtjevima savremenog društva; kreiranje visokokvalitetnog obrazovanja dostupnog svakom pojedincu u skladu s njegovim potencijalom…

SOCIJALNA INKLUZIJA

Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da oni koji su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti, dobiju mogućnost i sredstva koja su potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

socijalna-inkluzija-progam-centar-za-podrsku

ODRŽIVI RAZVOJ

Program ODRŽIVI RAZVOJ ima za cilj podizanje svijesti i znanja o energetskoј efikasnosti, obnovljivim izvorima energiјe, zelenoj ekonomiјi, obezbjeđivanju aktivng učešća građana i podsticanju saradnje svih aktera na lokalnom i nacionalnom nivou koјi su uključeni u kreiranje i primjenu odgovornije i obuhvatnije energetske politike.