obrazovanje-i-kultura-progam-centar-za-podrsku

Program Obrazovanje i Kultura ima za cilj da pruži kvalitetnu i stručnu podršku pojedincima, organizacija, institucijama i drugim akterima društvenih procesa aktivno uključivanje u okvir obrazovne politike Evropske unije koji daje brojne mogućnosti: obezbjeđuje cjeloživotnog učenja; dugoročnu mobilnost; kvalitet i efikasnost obrazovanja i obuke; povećanje kvaliteta i efikasnosti obrazovanja; osposobljavanje u skladu s novim zahtjevima savremenog društva; kreiranje visokokvalitetnog obrazovanja dostupnog svakom pojedincu u skladu s njegovim potencijalom; poboljšanje uspjeha studenata i njihovih kompetencija zasnovanih na primijenjenom i praktičnom znanju; poboljšanje školske infrastrukture, profesionalnog znanja i kompetencija nastavnika; razvijanje sistema praćenja i unapređenja kvaliteta obrazovanja u školama; poboljšanje kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava; jačanje partnerstva roditelja, institucija i lokalne zajednice; poboljšanje kvaliteta života svakog pojedinca; obezbjeđenje jednakosti i socijalne uključenosti; ekonomski i demokratski razvoj; dostupnost obrazovanja i osposobljavanja svima u pogledu cjeloživotnog učenja, bržeg zapošljavanja, napretka u karijeri, mobilnosti stanovništva i društvene jednakosti; otvaranje društva i države prema svijetu na polju obrazovanja i kulture u cilju bržeg povezivanja rada i društva. Konačno, Crna Gora ulaskom u Evropsku uniju obezbjeđuje svojim građanima pravo na slobodno kretanje, rad i život na prostoru Evropske unije.