Vrijeme trajanja: 2021 – 2023
 
Donator: Erasmus + Program, Evropska unija

Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja, u saradnji sa šest partnerskih organizacija iz Italije, Poljske, Sjeverne Makedonije, Albanije i Libana sprovodi projekat pod nazivom ”Mladi lideri digitalnog marketinga za ciljeve održivog razbvoja – YouCOME”.

Opšti cilj YouCOME projekta je Izgradnja kapaciteta članova konzorcijuma za generisanje i širenje znanja o održivosti i društvenoj odgovornosti, pružajući mladima alate za uspješno bavljenje digitalnim marketingom i društvenim medijima fokusiranih na ostvarenje ciljeva održivog razvoja [SDGs] kroz javne politike, koristeći najefikasnije i najdostupnije sredstvo – mobilni telefon.

YOUCOME-Centar_za_podrsku_lokalnog_regionalnog_razvoja

Specifični ciljevi:

  1. Izgradnja kapaciteta i uspostavljanje dugoročne saradnje – umrežavanje i vršnjačko učenje među organizacijama i omladinskim radnicima sa Zapadnog Balkana (Albanija; Crna Gora); Zemlje južnog Mediterana (Liban) i zemlje Programa (Italija, Poljska i Severna Makedonija);
  2. Životna sredina i klima: Podići znanje o SDG − ekološko, ekonomsko i socijalno blagostanje za danas i sutra;
  3. Digitalne i preduzetničke vještine

Digitalne i preduzetničke vještine:

  • Razmjena ICT znanja o ključnim elementima, alatima i metodama najboljih transkontinentalnih instrumenata digitalnog marketinga 8P kao preduslova za integraciju doprinosa tri postojeće marketinške poddiscipline: Zelena; Društvena i kritička marketinška paradigma u kojoj je održivi razvoj ključni cilj;
  • Proširiti dobitke u učenju ICT, stvarajući i omogućavajući učesnicima da razviju svoju kreativnost, sposobnosti rješavanja problema, vještine informacionog rezonovanja, vještine komunikacije.
  • Osnaživanje/angažovanje/zapošljivost mladih.
  • Razmjena kreativnih alata i metoda koje su neophodne u sprovođenju akcija zajednice fokusiranih posebno na: aktivno učešće mladih, osnaživanje i aktivizam.