Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje osnovano sa ciljem podsticaja i pružanja podrške pojedincima, organizacijama, udruženjima i institucijama zainteresovanim za unaprijeđenje društvenog, ekonomskog i održivog razvoja Crne Gore.

Vizija

Crna Gora – moderna, stabilna i ekonomski jaka država sa odgovornim pojedincima i institucijama.

Misija

Misija CeP-a je da doprinese lokalnom i regionalnom razvoju u Crnoj Gori kroz pružanje podrške svim pojedincima, grupama građana, organizacijama i institucijama zainteresovanim za unaprijeđenje društvenog, ekonomskog i održivog razvoja.