Vrijeme trajanja: 2021 – 2022
 
Donator: Evropa za građane

EUVALUE projekat nastoji da podstakne politički angažman mladih ljudi kao i sve vrste aktivnosti koje imaju za cilj da vrše uticaj na politike i politiku, kako se vode institucije i kako se donose odluke.

EUVALUE projekat ima za cilj:

  1. da mladim ljudima ponudi priliku da nauče dostupne alate i metodologije za angažovanje u politici u ovoj prekretnici sa kojom se EU suočava zbog porasta evroskepticizma i prikrivenih problema koje je COVID19 iznio u prvi plan;
  2. da izloži javnoj kritici pitanje tradicionalnog političkog angažovanja među mladim ljudima;
  3. izgradi kapacitet partnerskih organizacija u upravljanju inicijativama aktivnog građanstva razvijanjem kompetencija njihovog osoblja i njihovih mladih članova.
EUVALUE_Centar_za_podrsku_lokalnog_regionalnog_razvoja

Ciljna grupa su mladi ljudi, uključujući mlade u nepovoljnom položaju jer je evidentno da socioekonomski nivo igra ključnu ulogu u političkom angažmanu i razvoju kontroverznih ponašanja. Nizak nivo društveno-ekonomskog razvoja ne dozvoljava mladim ljudima da imaju koristi od zajedničkog tržišta, ekonomske liberalizacije i kretanja unutar Evrope, kao i od mogućnosti koje se pružaju kroz politike i inicijative EU.

Web: EUVALUE