You are currently viewing Poziv za prijavu na mjesto Projekt Asistenta

Poziv za prijavu na mjesto Projekt Asistenta

  • Post author:
  • Post category:Novosti

Nevladina udruženja (NVU) Impuls iz Nikšića i Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja iz Herceg Novog, realizuju projekat “Svako dijete je važno – podrška hraniteljskim porodicama, djeci u hraniteljskim porodicama i porodicama u riziku u Nikšiću i Herceg Novom“ sa ciljem povećanja socijalne uključenosti ranjivih kategorija djece i porodica u riziku, kao i broj hraniteljskih porodica u tim opštinama kroz jačanje kapaciteta hranitelja i stručnjaka. Projekat se realizuje kroz grant šemu “Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu“ u okviru projekta „Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementacija praksi i koordinacija sektorima zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike i ojačani kapaciteti za učešće u Evropskom socijalnom fondu“, kojim koordinira Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a finansira se iz EU pretpristupnih fondova (IPA II).

Poziv-za-prijavu-na-mjesto-Projekt-Asistenta

Projekat će trajati 18 mjeseci, od 1.12.2023. do 31. maja 2025. godine, a planirano je uspostavljanje Savjetovališta i razvoj usluge savjetovanja za hranitelje i djecu u hraniteljskim porodicama i za porodice u riziku u Nikšiću i Herceg Novom.

U cilju obezbijeđivanja projektne koordinacije i realizacije aktivnosti za koje je zadužena NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja – CeP, raspisuje se konkurs za Projekt asistenta.

Svrha pozicije:

Asistentska pozicija podrazumijeva poslove koordinacije realizacije projekta kao i blagovremenog izvršavanja svih obaveza koje NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja, kao partner, mora da ispuni u korist vodećeg partnera, tj. NVU Impuls; Obavljanje poslova nadzora nad sprovođenjem svih ugovora koji će se finansirati iz budžeta projekta NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja; Priprema izveštaja za kontrolu troškova, izvještaje o aktivnostima i izveštaje o napretku projekta.

Potrebne kvalifikacije:

  • Visoka stručna sprema
  • Minimum tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • Dobre komunikacijske vještine
  • Sposobnost rada u timu
  • Prethodno radno iskustvo na EU projektima će se smatrati prednošću

Uslovi rada:

  • Ugovor na 18 mjeseca tokom trajanja projekta na pola radnog vremena.
  • Bruto nadoknada u iznosu od 650,00 eura pokriva sve troškove u vezi sa oglašenim pozicijama bez mogućnosti obezbijđivanja dodatnih iznosa za troškove povezane sa obavljanjem poslova.

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV (na CSBH ili engleskom jeziku) i kontakte dvije osobe koje su reference za prethodno iskustvo. Prijavu je potrebno dostaviti lično na adresu organizacije Stepenište 28 oktobra broj 5, sprat 1. ili na e-mail adresu: info@centarzapodrsku.me , zaključno sa petkom 24. novembrom do 15 časova. Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane. NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja će o rezultatima konkursa obavijestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.