You are currently viewing Održan Kick off sastanak na projektu DISPLAY

Održan Kick off sastanak na projektu DISPLAY

  • Post author:
  • Post category:Novosti

Kick off sastanak DiSPLAY projekta održan je 19 i 20 maja ove godine u Solunu, Grčka. Predstavnici svih projektnih partnera okupili su se u gradu Vodećeg partnera, Instituta za socijalnu jednakost sa ciljem zvanićnog otpočinjanja sa aktivnostima. Tokom sastanka detaljno su predstavljeni svi radni paketi i projektne aktivnosti, a učesnici su razgovarali o pitanjima upravljanja projektom, te planirali sprovođenje terenskog istraživanja o preduzetničkom sektoru za mlade u državama učesnicama.

Odrzan-Kick-off-sastanak-na-projektu-DISPLAY

Tokom dvodnevih sastanaka, orijektni partneri su razgovarali o ključnim tačkama i ulogama svakog partnera, osiguravajući da svako razumije svoje odgovornosti na projektu. Sprovedena je sveobuhvatna analiza vremenskog okvira projekta, identifikovani su ključni rokove i zadaci svakog partnera.

Osim razgovora o projektu, jedan od najznačajnijih aspekata održanog događaja bila je prilika da se svi članovi tima upoznaju uživo, stvarajući osećaj zajedništva i uspostavljajući lične veze. Ova lična interakcija postavila je temelje za efikasnu saradnju i ojačala dinamiku tima tokom trajanja našeg projekta.