You are currently viewing Inicijativa mladih za zajedničke evropske vrijednosti – EUVALUE

Inicijativa mladih za zajedničke evropske vrijednosti – EUVALUE

  • Post author:
  • Post category:Novosti

NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja CeP danas je organizovao posjetu za mlade sa temom „Nivo integracije politike u aktivnosti omladinskih organizacija“ na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom. Posjeta je predviđena projektom „Inicijativa mladih za zajedničke evropske vrijednosti – EUVALUE“, koji se realizuje u okviru programa Evropa za građane.

Inicijativa-mladih-za-zajednicke-evropske-vrijednosti-EUVALUE

Cilj je ukazati na nivo građanskog aktivizma među mladima, njihove perspektive kroz domaće i politiku Evropske unije koje se odnose na mlade. Takođe promovisanje rada u omladinskim organizacijama i njihove ulogu u podsticanju angažovanja mladih u javnim politikama i procesima donošenja odluka.

Učesnici diskusije imali su priliku da iskažu lične stavove i mišljenje o društvenom aktivizmu kroz rad omladinskih organizacija, fokusirajući se na to kako najbolje mobilisati lične resurse i podići aktivno učešće i angažman mladih, zajedno sa informacijama o politikama EU i procesu donošenja odluka.