You are currently viewing Otvoren konkurs za psihologa/loškinju za pružanje podrške štićenicima Dječjeg doma „Mladost” u Bijeloj

Otvoren konkurs za psihologa/loškinju za pružanje podrške štićenicima Dječjeg doma „Mladost” u Bijeloj

  • Post author:
  • Post category:Novosti

NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja (CeP) iz Herceg Novog, u saradnji sa NVO Juventas i Psihološkom asocijacijom Crne Gore (PACG) iz Podgorice, realizuje projekat NEAR-TS/2021/170993/23 “Pružanje podrške djeci i mladima koja su pod institucionalnom zaštitom, nakon COVID 19” – Ares(2021)7539239, a koji finansira Delegacija Evropske unije, kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava, EIDHR.

dom-mladost-bijela

Kako bi se izborili sa izazovima nastalim uslijed pandemije Covid 19 i omogućili ravnopravniji pristup obrazovanju, značajnom dijelu djece koja se nalaze pod institucionalnom zaštitom u Crnoj Gori, pripremljen je projekat koji treba da obezbijedi podršku jednakom pristupu obrazovanju, stručnom osposobljavanju i mogućnostima zapošljavanja za štićenike dvije najveće ustanove za socijalnu i dječju zaštitu u Crnoj Gori: Dječji dom „Mladost” u Bijeloj iz Herceg Novog i JU Centar za mlade “Ljubović“ iz Podgorice. Jedna od aktivnosti projekta odnosi se na obezbjeđivanje dodatne podrške štićenicima Dječjeg doma „Mladost” tokom boravka, u pripremi izlaska i nakon izlaska iz ustanove, kroz pružanje savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga.

Svrha pozicije:

Ključni ciljevi angažmana psihologa/loškinje treba da doprinesu kvalitetnijoj pripremi za samostalan život djece i mladih bez roditeljskog staranja nakon napuštanja ustanove i pružanje stručne podrške u prevazilaženju psiho-socijalnih izazova sa kojima se susreću u tom procesu. Istovremeno, angažovani stručnjak/inja će po potrebi pružati savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluga štićenicima Dječjeg doma u saradnji sa psihologom ustanove, 10 časova nedjeljno, u trajanju od 10 mjeseci. Rad sa štićenicima će se organizovati individualno ili u grupi, u prostorijama ustanove, prema rasporedu kreiranom u saradnji sa predstavnicima te ustanove.

Potrebne kvalifikacije:

  • Diplomirani psiholog/škinja,
  • Minimum tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
  • Posjedovanje sertifikata o obuci za rad sa djecom i adolescentima, sa fokusom na razvojne teškoće i poremećaje,
  • Odgovornost, savjesnost, pouzdanost,
  • Motivacija za rad na unaprijeđenju položaja ranjivih grupa,
  • Sposobnost rada u timu i individualno,
  • Prethodno radno iskustvo i/ili saradnja sa ustanovom Dječiji dom ‘’Mladost’’ u Bijeloj će se smatrati prednošću.

Uslovi rada:

Ugovor na 10 mjeseci.

Bruto nadoknada u iznosu od 350,00 eura pokriva sve troškove u vezi sa oglašenom pozicijom bez mogućnosti obezbijeđivanja dodatnih iznosa za troškove povezane sa obavljanjem poslova stručnjaka (npr. putni troškovi).

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo, CV i kontakte dvije osobe koje su reference za prethodno iskustvo. Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu: branka@centarzapodrsku.me, zaključno sa petkom, 11. mart 2022. godine do 17 časova. Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane. NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja će o rezultatima konkursa obavijestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.