You are currently viewing Otvoren konkurs za Projekt asistenta

Otvoren konkurs za Projekt asistenta

  • Post author:
  • Post category:Novosti

NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja (CeP) iz Herceg Novog, u saradnji sa NVO Juventas i Psihološkom asocijacijom Crne Gore (PACG) iz Podgorice, realizuje projekat NEAR-TS/2021/170993/23 “Supporting the needs of children and youth under institutional care after Covid 19” – Ares(2021)7539239, a koji finansira Delegacija Evropske unije, kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava, EIDHR.

asistent-projekta-CEP

Kako bi se izborili izazovima nastalim uslijed pandemije Covid 19 i omogućili ravnopravniji pristup obrazovanju, značajnom dijelu djece koja se nalaze pod institucionalnom zaštitom u Crnoj Gori, pripremljen je projekat koji treba da obezbijedi podršku jednakom pristupu obrazovanju, stručnom osposobljavanju i mogućnostima zapošljavanja za štićenike dvije najveće ustanove za socijalnu i dječju zaštitu u Crnoj Gori: Dječji dom “Mladost” u Bijeloj iz Herceg Novog i Javna ustanova “Ljubović centar” iz Podgorice.

U cilju obezbijeđivanja projektne koordinacije i realizacije aktivnosti za koje je zadužena NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja – CeP, raspisuje se konkurs za Projekt asistenta.

Svrha pozicije:

Asistentska pozicija podrazumijeva poslove koordinacije realizacije projekta kao i blagovremenog izvršavanja svih obaveza koje NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja, kao partner, mora da ispuni u korist vodećeg partnera, tj. NVO Juventas; Obavljanje poslova nadzora nad sprovođenjem svih ugovora koji će se finansirati iz budžeta projekta NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja; Priprema izveštaja za kontrolu troškova, izvještaje o aktivnostima i izveštaje o napretku projekta.

Potrebne kvalifikacije:

  • Visoka stručna sprema
  • Minimum tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • Dobre komunikacijske vještine
  • Sposobnost rada u timu
  • Prethodno radno iskustvo na EU projektima će se smatrati prednošću

Uslovi rada:

  • Ugovor na 24 mjeseca tokom trajanja projekta
  • Bruto nadoknada u iznosu od 600,00 eura pokriva sve troškove u vezi sa oglašenim pozicijama bez mogućnosti obezbijđivanja dodatnih iznosa za troškove povezane sa obavljanjem poslova facilitatora (npr. putni troškovi)

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV (na CSBH ili engleskom jeziku) i kontakte dvije osobe koje su reference za prethodno iskustvo. Prijavu je potrebno dostaviti lično na adresu organizacije Stepenište 28 oktobra broj 5, sprat 1. ili na e-mail adresu: branka@centarzapodrsku.me , zaključno sa utorkom, 25. decembrom u 17 časova. Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane. NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja će o rezultatima konkursa obavijestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.