Vrijeme trajanja: 2022
 
Donator: Fond za Zapadni Balkan

Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja CeP iz Crne Gore, u saradnji sa partnerskim organizacijama GERMIN iz Kosova i Asocijacijom ESTIMA iz Sjeverne Makedonije, realizuje projekat pod nazivom ”Unapređenje regionalne saradnje mladih istraživača o migracijama i razvoju” koji ima za cilj da naglasi značaj stipendiranja mladih istraživača za organizacije civilnog društva i think tank organizacije koji rade na migracijama i razvoju na Zapadnom Balkanu. Budući da je region Zapadnog Balkana i dalje nedovoljno istražen od strane naučnika i istraživača u oblasti migracija, ovaj projekat daje priliku mladim istraživačima da razmjene svoje profesionalno iskustvo, steknu znanja o tehničkim oblastima i disciplinama i izgrade jaku osnovu za regionalnu saradnju.

Regional_felowship_Centar_za_podrsku_lokalnog_regionalnog_razvoja

Projektom je obezbijeđena je 10-dnevna stipendija zajmanje 6 mladih istraživača koji će steći znanja i iskustva kroz praktičnu obuku, mentorsku i supervizijsku podršku kao i priliku da predstave svoj rad na regionalnoj konferenciji o migracijama koja je jedan od glavnih događaja ovog projekta.

Opšti cilj: Poboljšati regionalnu saradnju kroz omogućavanje pristupa istraživačkim infrastrukturama istraživačkih centara za migracije za mlade istraživače koji mogu dobiti pristup podacima i mentorstvu.

Specifični ciljevi:

  • Povećati znanje i veštine stipendista na studijama o migracijama kroz praktičnu obuku, mentorstvo i podršku superviziji;
  • Poboljšati regionalnu saradnju kroz izgradnju kapaciteta za proučavanje migracija kroz zajednički pristup redovnom nacionalnom prikupljanju podataka, analizi podataka i izveštavanju;
  • Uspostaviti predinovativnu mrežu Zapadnog Balkana fokusiranu na izgradnju kapaciteta, razmjenu znanja i iskustava.

Rezultati:

  • Realizovano 6 stipendija;
  • Podeljeno znanje i ideje sa profesionalcima u oblasti migracija i razvoja i pomoć u profesionalnom razvoju kako stipendista tako i institucije domaćina
  • Uspostavljena mreža regionalnih saradnika