mr Branka Mračević

koordinatorka programa

Osnovne i specijalističke studije završila je, kao jedan od najboljih studenata na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, studijski program: Međunarodni odnosi i diplomatija. Tokom studija, radila je u organizacijama civilnog društva: Omladinskom kulturnom centru Juventas i Centru za monitoring CEMI iz Podgorice. Nakon završenih specijalističkih studija, propravnički staž je obavljala u Centru za monitoring CEMI nakon čega je Master studije u oblasti Evropskih studija završila 2009. godine na Univerzitetu Libera Universita Internazionale per gli Studi Sociali, LUISS Guido Carli u Rimu, Italija.

Po povratku u Crnu Goru, radila je u Kabinetu predsjednice Opštine Kotor kao savjetnik za međunarodnu saradnju i EU projekte, a po preseljenju u Herceg Novi rukovodila je novoosnovanom Kancelarijom za međunarodnu saradnju i EU projekte u Kabinetu predsjednika Opštine Herceg Novi.

Od 2019.godine kao predsjednica Centra za podršku lokalnog i regionalnog razvoja radi na strateškom razvoju organizacije.

Tečno govori engleski i italijanski jezik.

branka@centarzapodrsku.me

Marija Danilović

menadžerka komunikacija

Marija Danilović je apsolvent psihologije na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Pored psihologije, baVi se razvojem sadržaja društvenih mreža, digitalnim marketingom i fotografijom.

Usavršavala se na američkoj Hubspot akademiji, te posjeduje pet sertifikata te institucije u oblasti digitalnog marketinga.

Tečno govori engleski i služi se italijanskim jezikom.

 

marijadanilovic10@gmail.com

Teodora Stojilković

stažistkinja

Teodora Stojilković je na praksi u Centru za podršku lokalnog i regionalnog razvoja kao istraživačica-saradnica. Ima iskustvo rada u neprofitnim organizacijama i konsultantskim firmama kao istraživačica u oblastima održivog razvoja, javnog zdravlja i ljudskih prava.

Stojilković je trenutno studentkinja završne godine osnovnih studija Političkih nauka na Pariskom institutu za političke studije (Sciences Po) u Francuskoj i Arhuskoj školi za poslovne i društvene nauke u Danskoj.

Bila je uključena u rad brojnih nevladinih organizacija širom Evrope, prije svega na projektima uspostavljanja povjerenja i unaprijeđenja regionalne saradnje, etničkih odnosa i unaprijeđenja rodne ravnopravnosti.

Tokom školovanja, Stojilković je bila nagrađivana mnogobrojnim stipendijama, uključujući prestižnu Transatlantsku Benjamin Franklin i Emile Boutmy stipendiju za ostvarena akademska dostignuća.

Tečno govori engleski i služi se francuskim jezikom.

teodora.stojilkovic@sciencespo.fr

info@centarzapodrsku.me