mr Branka Mračević

predsjednica Upravnog odbora

branka@centarzapodrsku.me

Dragana Aćimović

Projekt menadžer

info@centarzapodrsku.me