Vrijeme trajanja: 2023 – 2025
 
Donator: Evropska unija

Kako bi povećali socijalnu uključenost ranjivih kategorija djece i porodica u riziku, kao i broj hraniteljskih porodica u Nikšiću i Herceg Novom kroz jačanje kapaciteta hranitelja i stručnjaka, nevladina udruženja (NVU) Impuls iz Nikšića i Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja iz Herceg Novog, realizuju projekat “Svako dijete je važno – podrška hraniteljskim porodicama, djeci u hraniteljskim porodicama i porodicama u riziku u Nikšiću i Herceg Novom“.

Projekat se realizuje kroz grant šemu “Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu“ u okviru projekta „Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementacija praksi i koordinacija sektorima zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike i ojačani kapaciteti za učešće u Evropskom socijalnom fondu“, kojim koordinira Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a finansira se iz EU pretpristupnih fondova (IPA II).

Poziv-za-prijavu-na-mjesto-Projekt-Asistenta

Projekat će trajati 18 mjeseci, do 31. maja 2025. godine, a planirano je uspostavljanje Savjetovališta i razvoj usluge savjetovanja za hranitelje i djecu u hraniteljskim porodicama i za porodice u riziku u Nikšiću i Herceg Novom.

Glavne aktivnosti projekta su razvoj programa obuke za hraniteljstvo, obuka stručnjaka koji će sprovoditi obuke sa hraniteljima, promotivna kampanja za hraniteljstvo, kao i pružanje usluga savjetovanja hraniteljima i djeci u hraniteljskim i biološkim porodicama u riziku.

Kroz projekat će biti akreditovan program za obuku hraniteljskih porodica, potencijalni hranitelji će biti upoznati sa uslovima i konceptom hraniteljstva, a otvoriće se savjetovališta za hranitelje i djecu na hraniteljstvu u Nikšiću i Herceg Novom.

Ciljne grupe koje su obuhvaćene ovim projektom su 30 bioloških porodica u riziku (20 u Nikšiću, 10 u Herceg Novom), 15 hraniteljskih porodica (10 u Nikšiću i 5 u Herceg Novom), 22. djece smještene u hraniteljske porodice (15 u Nikšiću i 7 u Herceg Novom) i 15 stručnjaka koji će biti osposobljeni za obuku hraniteljskih porodica.

Ovom prilikom, pozivamo sve hranitelje, kao i one koji su zainteresovani da to postanu, da se jave pomenutim našoj organizaciji, kako bi svi zajedno doprinijeli razvoju hraniteljstva i poboljšanju kvaliteta života djece koja su na hraniteljstvu.

Ukupnа vrijednost projekta je 126.300 eura, od čega Evropska unija finansira 119.985 eura, a iznos predviđen za kofinansiranje je 6.315 eura.