socijalna-inkluzija-progam-centar-za-podrsku

Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da oni koji su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti, dobiju mogućnost i sredstva koja su potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

Socijalna kohezija podrazumjeva sposobnost jednog društva da osigura dobrobit svim svojim članovima, da svede na minimum nejednakosti i izbegne podjele. Nijedno društvo nije u potpunosti kohezivno; to je prije ideal kojem svako društvo treba da teži održavanjem, poboljšavanjem i prilagođavanjem promjenama koje se dešavaju u ekonomskoj, socijalnoj i političkoj sferi Socijalna kohezija raste sa povećanjem uključenosti, posebno pojedinaca i grupa koje su do sada bile isključene ili nedovoljno uključene u društvene tokove. Inkluzija je proces i u inkluzivnom društvu svi pojedinci i grupe se osjećaju uključenim, osjećaju pripadnost i povezanost.

Socijalna inkluzija/Društvena uključenost znači da svaki građanin i svaka građanka bez obzira na svoje porijeklo i lične osobine ima jednaku mogućnost da ostvari svoja zakonom zagarantovana prava; ima ravnopravan pristup resursima društva kao što su tržište rada, obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, kultura i sl.; može na ravnopravan način da učestvuje u odlučivanju, doprinosi razvoju i dobrobiti društva; može da razvija svoje potencijale i živi na dostojanstven način.