Dvogodišnji projekat „Koalicija protiv vršnjačkog nasilja!“ je započeo u martu 2018., koji je okupio partnere na projektu Udruženje Roditelji, NVO Juventas, Nacionalna Unija srednjoškolaca Crne Gore i Centar za lokalni i regionalni dazvoj (CeP), a finasiran je od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Opšti cilj projekta je da: doprinese povećanju učešća organizavija civilnog društva u zajednici u dajem demokratskom razvoju Crne Gore i ovaj cilj je ostvaren kroz Specifični cilj 1 projekta: razviti kapacitete OCD i lokalnih zajednica da odgovore u cilju pružanja zaštitnih mehanizama učenicima osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori.

Koalicija-protiv-vrsnjackog-nasilja-u-crnogorskim-skolama-2019

Specifični cilj je ostvaren kroz brojne aktivnosti, grupisane u relevantne Skupove aktivnosti, od kojih svaki vodi ka ostvarenju jednog od šest Rezultata predviđenih projektnih predlogom:

  • R1. Procjena institucijalnih mehanizama prevencije vršnjačkog nasilja i socijalnih servisa koji se pružaju učenicima.
  • R2. Zagovaranje i pripremanje Naciolnalnog plana prevencije vršnjačkog nasilja i relevantnih podzakonskih akata.
  • R3. Poboljšan kvalitet lokalnih politika i socijalnih servisa za žrtve/počinioce vršnjačkog nasilja, kroz zajedničku Koaliciji lokalnih vlasti, udrućenja roditelja/učenika i OCD u tri pilot opštine.
  • R4. Poboljšanje sistema i servisa za zaštitu djece i mladih u školama, uključujući servise za djecu sa socijalno neprilagođenim ponašanjem.
  • R5. Unaprijeđeni kapaciteti OCD u vezi sa vršnjačkim nasiljem kroz sub grantove i obuke.
  • R6. Podignuta svijest među učenicima i roditeljima o posljedicama vršnjačkog nasilja.

U cilju poboljšanja kvaliteta projektne implementacije, kao i njegovog uticaja na društvo, projektni tim iz organizacija aplikanata je formirao Zajednički Savjetodavni tim (JPSC) sa 11 članova, predstavnika relevantnih institucija i organizacija.

Sprovedeno je istraživanje i pripremljen dokument Analiza trenutnih stavova i utisaka o vršnjačkom nasilju među učenicima osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori. Analiza je sprovedena u 18 crnogorskih opština koje je obuhvatilo 75 osnovnih i 41 srednju školu. Ono je sprovedeno na uzorku od 4,894 učenika osnovnih i srednjih škola. Istraživanje je takođe obuhvatilo 1640 roditelja i 874 člana nastavnog osoblja.

Izrađena je i Analiza zakonskog okvira i politika protiv vršnjačkog nasilja.

Izrađen je Nacionalni plan za prevenciju i djelovanje protiv vršnjačkog nasilja, koji će na predstojećoj konferenciji biti preuzet od strane Ministarstva prosvjete na koordinaciju i dalju implementaciju. Ministarstvo je uporedo pripremilo set mjera koje počinju da se sprovode do kraja ove godine – SOS linija, obavezna evidencija slučajeva vršnjačkog nasilja, detaljno uputstvo o postupanju, mjere za nepreuzimanje odgovornosti, promjena statuta škola, pravilnika o disciplinskim mjerama za neprihvatljivo ponašanje…

Formirana je Mreža protiv vršnjačkog nasilja, koja za sada broji 18 članova. Pripremljena su neophodna dokumenta za dalje funkcionisanje mreže, a organizovana je i serija obuka u cilju razvoja kapaciteta Mreže.

Organizovana je i serija obuka za profesionalce iz nekoliko različitih opština, koji je nastaviti da realizuju radionice i obuke u svojim zajednicama o modelima zajedničkog rada koji treba da dovedu do prevencije I djelovanja protiv vršnjačkog nasilja.

Započeta je i saradnja sa nekoliko škola, kako bi se napravio pilot okvir za novi princip saradnje na nivou roditelji-djeca-nastavnici, kao ključni način za uspostavljanje dobre saradnje i pokretanje različitih aktivnosti u školama. U pitanju je Klub roditelja, djece i nastavnika.

Uspješno je realizovan proces dodjele malih grantova nevladinim organizacijama. Osam nevladinih organizacija iz Crne Gore realizovala je uspješno projekte uz mentorsku podršku partnerskih organizacija nosilaca projekta.

Sproveden je prvi dio promotivne kampanje uz pripremu socijalnih eksperimenata/skrivenih kamera koji je trebalo da pokažu kakvi su generalno naši stavovi i reakcije, kada smo svjedoci vršnjačkom nasilju.

U toku proces izrade lokalnih akcionih planova prevencije i djelovanja protiv vršnjačkog nasilja, koji će biti razvijeni za tri pilot opštine Berane, Herceg Novi i Kolašin. Lokalni timovi za izradu dokumenta su već formirani i održana je serija sastanaka sa ekspertom angažovanim za pripremu dokumenta.

U okviru projekta razvijen je i Vodič za rad sa djecom sa socijalno neprihvatljivim ponašanjem, nakon čega je organizovana i posebna obuka za profesionalce.