Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja je na Konkursu Opštine za Raspodijelu sredstva NVO 2019. konkurisao projektom “Jačanje razvoja zajednice kroz saradnju svih lokalnih aktera” sa budžetom od 10.115,00 €. Na Konkusu je odobreni projekat podržan sa 2.115,00 €. U komunikaciji sa predstavnicima resornog Sekretarijata, utvrđeno je da lokalne NVO imaju najizraženiju potrebu za jačanjem kapaciteta u oblasti pripreme projekata – što je jedan od segmenata odobrenog projekta. S tim u vezi, odlučeno je da će se u toku trajanja projekta pružati mentorska podrška svim zainteresovanim lokalnim akterima koji imaju potrebu za podrškom prilikom pripreme projekata ili osnivanjem NVO, kao i dvodnevna stručna obuka na temu Pisanja i pripreme projekata koji se finansiraju iz EU fondova.

Seminar je vodila ekspertkinja za pripremu i implementaciju EU projekata, sa 10-godišnjim iskustvom na programima prekogranične saradnje g-đa Sanja Todorović, a seminar je pohađalo 25 učesnika, predsatvnika lokalnih nevladinih organizacija. Polaznici su  se bavili teorijskim i praktičnim djelom svih faza pripreme EU projekata, na primjeru Programa prekogranične saradnje Crne Gore I ostalih susjednih država.

Polaznici su kroz rad u grupama, bili posvećeni razvoju projetne Aplikacije na konkretnim i realnim projektnim idejama, koje su sami odabrali. Teme projekata koje su razvijale 3 radne grupe tokom dvodnevnog stručnog seminara:

  1. Doprinos unaprijeđenju zaštite životne sredine u opštini Herceg Novi i gradu Trebinju
  2. Doprinos socijalnoj inkluziji bivših zavisnika u prekograničnom području
  3. Doprinos unarijeđenju razvoja turizma u prekograničnom području kroz razvoj kulturnog turizma