Vrijeme trajanja: 2021-2023

Donator: Evropska unija

Opšti cilj: Podrška ljudskim pravima najugroženijih grupa, prvenstveno dece i mladih.
 
Specifični cilj: promovisati i zaštititi jednak pristup obrazovanju, stručnoj obuci i mogućnostima zapošljavanja, uključujući podršku u procesu tranzicije deci i mladima pod institucionalnim staranjem, kao visoko ugroženim grupama čija su prava i uslovi života direktno pogođeni COVID-19 pandemija.
potrebe-djece-Centar_za_podrsku_lokalnog_regionalnog_razvoja

Rezultati: Poboljšan pristup obrazovanju za djecu i omladinu u dvije ustanove: Dječiji dom „Mladost“ u Bijeloj i JU – Centar „Ljubović“, Povećan pristup ugrožene dece pod institucionalnim staranjem stručnoj obuci, zapošljavanju i uslugama podrške, čime se podržava njihov prelazak na naknadnu negu, Povećani kapaciteti zaposlenih u dve ustanove za decu, socijalnih radnika i psihologa iz centara za socijalni rad i centara za mentalno zdravlje pri primarnim zdravstvenim ustanovama da na adekvatan način odgovore na specifične potrebe različitih grupa dece.

Ciljne grupe: Djeca i omladina u institucijama Crne Gore, rukovodstvo i zaposleni u Ljubović centru i Dječijem domu Mladost, mediji, šira javnost, poslodavci, organi vlasti, Osoblje Ljubović centra i Dečijeg doma Mladost, sadašnja i buduća deca i omladina – pod brigom dve institucije, celog društva.