Program ODRŽIVI RAZVOJ ima za cilj podizanje svijesti i znanja o energetskoј efikasnosti, obnovljivim izvorima energiјe, zelenoj ekonomiјi, obezbjeđivanju aktivng učešća građana i podsticanju saradnje svih aktera na lokalnom i nacionalnom nivou koјi su uključeni u kreiranje i primjenu odgovornije i obuhvatnije energetske politike.

Program je posvećen afirmaciji i postizanju Ciljeva održivog razvoja koji su definisani u strateškim dokumentima Ujedinjenih nacija (UN) i stvaranju platforme za opšte-društveni dijalog na temu održivog razvoja.