AdRESA

Šetalište pet Danica, 85 340 Herceg Novi

TELEFON

+382 031 580 003

Dragana Aćimović, projekt menadžer

E-mail: info@centarzapodrsku.me

Branka Mračević, predsjednica

branka@centarzapodrsku.me