You are currently viewing Kick off projekta VETERANS obilježen u Solunu

Kick off projekta VETERANS obilježen u Solunu

  • Post author:
  • Post category:Novosti

Predstavnici NVO CeP učestvovali su na dvodnevnom sastanku partnera kojim je obilježeno otpočinjanje realizacija projekta ‘‘Program obrazovanja za strukovno obrazovanje i trening (VET) za razvoj kapaciteta za energiju i okolinu kod preduzetničkih polaznika Zapadnog Balkana” (A VET Education Program for Energy and Environment Capacities development in the Western Balkans Entrepreneur Learners – VETERANS), a koji se finansira kroz Erasmus + program i uz podršku Ministarstva javne uprave.

Naša organizacija ovaj projekat sprovodi u saradnji sa jos sedam partnera iz regiona i zemalja Evropske unije. Projekat će kreirati inovativnu obrazovnu aplikaciju za učenike VET programa u oblasti preduzetništva, koja će biti paket za pomoć trenerima i polaznicima da bolje razumiju i prilagode zelene vještine za primjenu u njihovom sektoru rada. VETERANS će biti prekretnica koja će ciljeve Evropske unije približiti ostvarenju u bliskoj saradnji sa zemljama Zapadnog Balkana, budući da će alatni komplet koji sadrži obrazovne prakse biti dizajniran, validiran i testiran kako bi bio spreman za korišćenje u budućem razvoju kapaciteta mladih tog regiona.

Sastanku je prisustvovalo 20 predstavnika partnerskih institucija iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Grčke, Rumunije i *Kosova.