Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja

Doprinos lokalnom i regionalnom razvoju

Programi!

Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja pruža podršku iz sljedećih programa:

demokratija

Demokratija

Program DEMOKRATIJA je zamišljen kao dio neformalnog građanskog obrazovanja za djecu i mlade, a realizuju po uzornu na program Barbare Pramer – „Demokratija i parlament“, „Evropska unija“ i „Ljudska prava“…

obrazovanje-i-kultura-progam-centar-za-podrsku

Obrazovanje i kultura

Program Obrazovanje i Kultura ima za cilj da pruži kvalitetnu i stručnu podršku pojedincima, organizacija, institucijama i drugim akterima društvenih procesa aktivno uključivanje u okvir obrazovne politike Evropske unije…

socijalna-inkluzija-progam-centar-za-podrsku

Socijalna inkluzija

Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da oni koji su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti, dobiju mogućnost i sredstva za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda…

Održivi razvoj

Cilj programa je podizanje svijesti i znanja o energetskoј efikasnosti, obnovljivim izvorima energiјe, zelenoj ekonomiјi, obezbjeđivanju aktivng učešća građana i podsticanju saradnje svih aktera na lokalnom i nacionalnom nivou…

Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja - CeP

Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje osnovano sa ciljem podsticaja i pružanja podrške pojedincima, organizacijama, udruženjima i institucijama zainteresovanim za unaprijeđenje društvenog, ekonomskog i održivog razvoja Crne Gore.

Najnovije vijesti

Podsticaj i pružanje podrške

Galerija

Fotografije uspješno završenih projekata.

Kontktirajte nas

Stojimo Vam na raspolaganju.

Adresa

Šetalište pet Danica,
85 340 Herceg Novi.

Telefon

+382 031 580 003

E-mail

info@centarzapodrsku.me
branka@centarzapodrsku.me

Radno vrijeme

Ponedeljak/Petak: 9 do 14h
Vikendom ne radimo

DONATORI